Apa yang Boleh & Tidak Boleh dilakukan di Perpustakaan Pusat

  1. Menitipkan barang bawaan berupa tas, kantongan plastic, jaket, map ditempat penitipan barang.
  2. Pemustaka dilarang merokok, membawa makanan dan minuman, serta membuat keributan di dalam perpustakaan.
  3. Pemustaka dilarang menyobek, merusak dan mengotori koleksi perpustakaan.
  4. Pemustaka dilarang memakai kartu anggota perpustakaan orang lain.
  5. Meletakkan koleksi yang telah di baca dimeja baca dan tidak diperkenankan menyusunnya sendiri di rak.
  6. Pemustaka berpakaian sopan dan tidak memakai sandal.